Skip to content Skip to footer

Angažujte profesionalnog računovođu za vaš posao

Računovođa i klijent jednostavno razmjenjuju dokumenta i tako unapređuju proces knjiženja i izvještavanja

Automatizujte vaše poslovanje

Naš sistem vam može dnevno na email slati osnovne podatke o poslu

Asset 1

Unaprijedite komunikaciju sa računovodstvom

Skeniranjem dokumenata mobilnim telefonom automatski ih dostavljate računovođi

Aktivno koristite vaše podatke

Donosite važne poslovne odluke na osnovu računovodstvenih podataka

Mijenjamo način

na koji mala i mikro preduzeća sarađuju sa računovodstvenim agencijama

Mala i mikro preduzeća obično koriste računovodstvene usluge da bi ispunili zakonske obaveze i svoje poslovanje usaglasili sa svim propisima. Najčešće ne uočavaju bilo kakvu vrijednost u računovodstvenim podacima koje mogu dobiti od svog računovođe i ne koriste ove podatke za donošenje važnih poslovnih odluka. To sve čini da mala i mikro preduzeća pripremu dokumentacije posmatraju kao dodatnu obavezu koju treba da ispune svakog mjeseca.

Mi želimo ovo da promijenimo!

Unaprijedite komunikaciju
sa računovođom

 • Vaša razmjena dokumenata sa računovođom je automatizovana
 • Obezbijeđena su dnevna knjiženja po unaprijed pripremljenim poslovnim procesima
 • Možete koristiti proknjižene podatake kad god vam je to potrebno
 • Imate uvid u izvještaje na osnovu dnevnih knjiženja
 • Opomena klijentima za plaćanje je automatizovana
 • Dostupni su vam bilansi poslovanja u bilo kom trenutku

Digitalna transformacija
računovodstva

 • Vaša komunikacija sa računovođom je 100% digitalna putem naše platforme
 • Skenirajte QR kod sa fiskalnih računa i tako ih automatski dostavljate  računovođi
 • Izdajte eRačun putem našeg sistema i tako je automatski dostupan računovođi
 • Izdajte račun putem našeg sistema i tako ga dostavite računovođi
 • Slikajte bilo kojim telefonom dokument koristeći našu aplikaciju i tako je automatski dostupan računovođi

Tiramisu ERP

 • Ovo je Cloud orijentisan ERP sistem dostupan sa bilo kojeg računara ili mobilnog uredjaja  i sa bilo koje lokacije.
 • Svi korisnici digitalnog računovođe na određen način koriste TiramisuERP.com
 • Kontaktirajte nas i koristite https://tiramisuerp.com/ u punom kapacitetu za potrebe Vašeg biznisa. Imamo reference  u različitim oblastima kao što su proizvodnja, trgovina na veliko i malo, auto servis,komunalne djelatnosti, eCommerce orijentisane kompanije i sl.
Asset 6

Klijenata

0 +

Korisnika

0 +

Proknjiženih računa

0 +

Komitenata

0 +

Isprobaj digitalnog računovođu besplatno 3 mjeseca

Registruj se i dobijaš besplatno obuku

Nakon početnih podešavanja, svakog mjeseca obračun zarada uradim u samo nekoliko klikova za svako od preduzeća koje vodim.

Ivana Nikčević

Agencija - Kalkulacija DOO

To što programu mogu da pristupim sa biło kog mjesta zaista pravi razliku. Posebno kada mi klijent traži informaciju koju mogu da pročitam sa mobilnog telefona.

Milica Raković

Agencija - Adriatic Accountants

Korišćenje TiramISu ERP-a mi je omogućilo da bolje organizujem rad u svojoj agenciji i povećam broj klijenata sa kojima sarađujem.

Marina Obradović

Agencija Sara Boban

Jednostavno evidentiranje troškova kroz mobilnu aplikaciju olakšava komunikaciju sa klijentima, tako da su oni mnogo zadovoljniji saradnjom sa mnom.

Ivana Đikanović

Agencija TiramISu Akt

Obračun PDV-a više nije stresan. Samo je još jedna stvar koju radim za klijenta tokom mjeseca. Svi podaci se već nalaze u programu.

Helena Perović

PH Agencija