Skip to content Skip to footer

Benefiti za računovođe

Od jednostavnog načina da kreirate sve finansijske izveštaje do pristupa podacima 24/7 sa bilo kog uređaja - koristite Tiramisu ERP i na bolji način ostvarite saradnju sa vašim klijentima.

Obezbijedite korišćenje platforme besplatno! Dovoljno je samo da motivišite vaše klijente da se pretplate na TiramISu ERP gdje će fakturisati ili voditi zalihe.

I mi vam nudimo da:
  • besplatno vodite knjige za to preduzeće,
  • ostvarite značajne vremenske uštede u knjiženju dokumenata koji već postoje u sistemu,
  • dobijete zadovoljnog klijenta, jer on ima pristup upravljački važnim izvještajima

Profesionalni računovodstveni program kojim ćete pojednostaviti saradnju sa vašim klijentima

Obezbijedite pristup svim važnim računovodstvenim podacima tako da možete pružiti najbolju moguću uslugu vašim klijentima

Jednostavno uvezite izvod iz banke

Uštedite vreme i smanjite mogućnost pojave greške uvozom izvoda iz banke vaših klijenata.

Jednostavno obračunajte PDV

Obračun PDV-a može biti stresan iz mjeseca u mjesec. Tiramisu ERP omogućava jednostavan obračun PDV-a uz kreiranje prijave koja se može automatski poslati Poreskoj upravi.

Jednostavno obračunajte zarade

Nakon što prvi put podesimo sve parametre za obračun zarada, svakog sledećeg mjeseca ćete zarade obračunavati u samo nekoliko klikova.

Jednostavno evidentirajte ulazne troškove

Uz našu mobilnu aplikaciju klijent može skenirati ulazne račune, koji se onda automatski evidentiraju u Tiramisu ERP i spremni su za dalje knjiženje.

Jednostavno obezbijedite uvid klijentima u važne poslovne informacije

Bogati izveštaji u Tiramisu ERP obezbijediće važne poslovne informacije vašem klijentu u trenutku kada su mu potrebne.

Jednostavno planirajte dinamiku plaćanja obaveza

U dogovoru sa klijentom podesite plan plaćanja obaveza prema dobavljačima.

Stalna edukacija i podrška

Korisnička podrška

Ukoliko vam je potrebna, naša korisnička podrška je dostupna od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00.

Posvećeni tim računovođa

Posvećeni tim naših računovođa će vas posavjetovati kako da uspješno koristite našu platformu i unaprijedite vaše poslovanje kroz webinare, informacije o novim funkcionalnostima, novostima iz branše i najnovijim trendovima

Dostupnost i sigurnost podataka

Dostupnost podataka

Svi vaši podaci se bezbjedno čuvaju na cloud-u i dostupni su vam u svakom trenutku i sa bilo kojeg uređaja.

Sigurnost podataka

Nivo sigurnosti podataka koji je standard u bankarskom svijetu je obezbijeđen za vas i dostupan samo vama i onima kojima vi omogućite pristup.