Skip to content Skip to footer

Blog

Kako da imate više klijenata, a manje posla?
Da li je vam je rad sa klijentima postao teži? Za većinu računovođa je odgovor da, do čega su dovele dvije ključne sile: sve zahtjevniji klijenti i sve veća potreba…
Vodič za računovođe: Kako raditi uz manje distrakcija
Ponedjeljak ujutru je, vaš inbox je već prepun, a telefon na vašem stolu ne prestaje da zvoni. Klijenti imaju hitna pitanja, potrebno je finalizirati izvještaje, a vi niste imali priliku…
Kako preživjeti kraj finansijske godine i raditi lakše, brže i efikasnije
Ako se bavite računovodstvom, na šta pomislite kada čujete riječi “kraj finansijske godine”? Vjerovatno je to brdo papirologije, stalna trka sa vremenom, broj klijenata sa kojima radite… i pitanje “kako…
Šta rizikujete ako ne pratite svoj tok novca (cash flow)
Zamislite da možete da izaberete određeni datum u budućnosti koji vam je bitan, jer tada treba da isplatite plate ili platite račun kredita i da možete da vidite i znate…