Skip to content Skip to footer

Drugi o nama

Zadovoljni korisnici su naša najbolja preporuka!

Obračun PDV-a više nije stresan. Samo je još jedna stvar koju radim za klijenta tokom mjeseca. Svi podaci se već nalaze u programu.

  • Ivana Nikčević, KALKULACIJA DOO NIKŠIĆ

To što programu mogu da pristupim sa bilo kog mjesta zaista pravi razliku. Posebno kada mi klijent traži informaciju koju mogu da pročitam sa mobilnog telefona. 

  • Milica Raković, ADRIACOM ACCOUNTANTS DOO BAR

Jednostavno evidentiranje troškova kroz mobilnu aplikaciju olakšava komunikaciju sa klijentima, tako da su oni mnogo zadovoljniji saradnjom sa mnom.

  • Ivana Đikanović, TIRAMISU AKT DOO PODGORICA

Korišćenje TiramISu ERP-a mi je omogućilo da bolje organizujem rad u svojoj agenciji i povećam broj klijenata sa kojima sarađujem.

  • Marina Obradović, SARA BOBAN DOO PODGORICA

Obračun PDV-a više nije stresan. Samo je još jedna stvar koju radim za klijenta tokom mjeseca. Svi podaci se već nalaze u programu.

  • Helena Perović,                PH AGENCIJA DOO PODGORICA