Skip to content Skip to footer

Usluge za preduzeća

Računovodstvo i korišćenje moćnog programa za poslovanje - Tiramisu ERP

1. Računovodstvo

Knjigovodstvene usluge

Usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima.

Osnivanje i registracija preduzeća i preduzetnika

Pokrećete sopstveni biznis? Pa to je sjajno! Fokusirajte se na vašu primarnu delatnost, a administraciju oko registracije preduzeća ostavite nama.

Obračun zarada

Poštujući sve zakonske propise dobićete obračun zarada pravovremeno i ažurno. Iz sistema ćete dobiti XML fajl koji možete importovati u eBanking i tako veoma brzo izvršiti isplate.

Priprema PDV prijave

Ovo je standardni proces na osnovu tekućih knjiženja. PDV prijavu ćemo predati u vaše ime Poreskom organu. Imaćete dnevni uvid u aktuelni iznos PDV-a za tekući poreski period.

Izrada finansijskih izvještaja

Standardne finansijske izvještaje ćete imati u svakom trenutku na raspolaganju. I sami ćete moći pristupiti finansijskim izvještajima.

Priprema internih akata

U poslovanju je neophodno mnoge odluke potkrijepiti propratnim dokumentom (odluka, izjava, i sl.). Oslonite se na nas jer znamo sve što je potrebno da biste vi mirno vodili svoj biznis.

2. Poslovni softver

Elektronska fiskalizacija

Naš sistem Vam omogućava elektronsku fiskalizaciju računa bez obzira na vrstu plaćanja. Imamo podršku i u Srbiji i u Crnoj Gori.

Program za eRačun

Računi izdati iz TiramisuERP-a mogu biti poslati automatski na eRačun platformu Ministarstva finansija Srbije. Vi izdajte račun, sistem će ga poslati na platformu za eRačune, a računoviđa proknjižiti.

Fakturisanje usluga

Koristite jednostavnu poslovnu funkciju za izdavanje računa za usluge. Možete izdati i predračune ili automatzovati izdavanje i fiskalizovanje periodičnih računa za održavanje.

Veleprodaja

Ako Vaša kompanija ima upravljanje zalihama i veleprodaju naš sistem će Vas u tome podržati. Upravljajte zalihama, kreirajte kategorije artikala, kreirajte cjenovnike i popuste, poboljšajte procese prijema i izdavanja robe, izdajte eRačun iz istog programa.

Maloprodaja

Bilo da imate jedan ili lanac maloprodajnih objekata, Tiramisu ERP i digitalniracunovodja.com će Vam značajno olakšati upravljanje biznisom. Izdajite račune preko naše POS aplikacije, a računovođa će automatski preuzimati na knjiženje dnevna razduženja maloprodajnih objekata. Pomoćićemo vam da uspostavite upravljačko računovodstvo.

Servis

Servisiranje automobila sa opcijom čuvanja guma i planiranjem radnih mjesta, kao i servisiranje bilo koje opreme ili tehnike sa našim sistemom je mnogo jednostavnije. Vodite servisni karton opreme, to jest istoriju servisiranja. Fakturišite automatski redovno održavanje za opremu. Sve to je integrisano sa eRačunima, fiskalizacijom i naravno - vašim digitalnim računovođom.

Komunalne djelatnosti

TiramisuERP posjeduje podsistem za biling komunalnih usluga čistoća, vodovod i kanalizacija, održavanje groblja, zakup tezgi na pijacama i sl. Naš biling je usaglašen sa legislativom za eRačun i elektronskom fiskalizacijom. Interno računovodstvo takođe može da postane Vaš digitalni računovođa

Proizvodnja

Mala ili velika, serijska ili po mjeri, proizvodnja uvijek nosi svoje izazove. Kreirajte normative i operacione liste, naloge za proizvodnju, planirajte proces proizvodnje i izvršavanje operacija i još mnoge aktivnosti u našem modulu za upravljanje proizvodnjom. I što je najvažnije budite integrisani sa vašim digitalnim računovođom.

Notari

I notarske kancelarije podliježu obavezi fiskalizacije računa. Našem softveru je fiskalizacija usput. Vodite evidenciju o predmetima i strankama koje su vam stalni klijenti. Skeniranjem identifikacionog dokumenta sistem će automatski preuzeti podatke i sl. Budite integrisani sa računovođom.

Poslovanje bez papira

Povežite sve poslovne procese preko jedinstvenog informacionog sistema. Mi vam to omogućavamo. Doživite benefite digitalne transformacije poslovanja.

Poslovanje bez papira će vam donijeti uštede, ali važnije od toga, donijeće vam prave informacije u pravo vrijeme, a one će vam obezbijediti konkurentsku prednost.

Jedini način da ovo doživite jeste da se registrujete !